1. Sınıf

1. Sınıf

1. Sınıf

Çocukların büyümesi ve ergin birey olmaları, topluma hayatına katılıp gelişimini tamamlamış başarılı bir birey olmaları için erken yaş eğitimi fevkalade mühimdir.

Bilsem Akademi

Bilsem Akademi olarak birinci sınıf eğitimi noktasında sunduğumuz öğrenim hizmetini bu anlayış doğrultusunda şekillendirerek ilerliyor ve çocukların muntazam gelişim göstererek zihinsel ve fiziksel başarılarını artırmasına katkıda bulunuyoruz.

Bu bağlamda uygulanan eğitim modellerini ve öğrenim sürecine dair aşamaları sürekli güncelliyor ve statik değil dinamik bir eğitim anlayışını taşıyoruz.