Akıl Oyunları

Akıl  Oyunları

Akıl Oyunları

Kolay ve hızlı öğrenmede geleceğin en önemli metodu olan "Akıl Oyunları" Bilsem Akademi tarafından uzman kadrolarca verilmektedir.

Akıl oyunları

Akıl oyunları; zihin açımın sağlayan, aklın çalışmasını ve kolay öğrenmesini amaç edinen bir eğitim metodudur. Bu yöntem yıllar öncesinde, eğitim düzeyinde ileri olan dünya ülkelerinde bir öğreti yolu olarak seviyelere ayrılmış şekilde uygulanmaktaydı. Akıl oyunları; bilgi gerekmeden akıl yürütme, hızlı düşünebilme, yaratıcılık oluşturarak problemlere çözüm üretebilme olarak tanımlanabilir.

Akıl oyunları atölyelerinin amacı; atölye çalışmalarında çocukların, zekâ potansiyellerini tanıması ve bu doğrultuda gelişiminin sağlanarak bireysel ya da takımsal olarak becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır.

Akıl oyunları atölyesinde düzenlenen etkinliklerde çocukların, farklı akıl oyunları metodu üzerinden çalışılması sağlanarak hem sayısal hem de sözel akıl yürütme düzeylerinin gözlenilmesine imkân oluşturulacaktı. Yapılan çalışma sonucunda ise öğrencilerin farklı bakış açılarının kazanımı sağlanarak, akıl yürütme konusunda gelişim göstermeleri sağlanmış olacaktır.

Bilimsel açıdan Akıl Oyunlarına bakıldığında amacın asıl noktası; çocukların beyninin sistematik düşünme becerilerinin gelişimini sağlamak. Böylelikle atölyede yer alan çocukların bilimsel ve sanatsal konularda; stratejik düşünme, mantık yürütme, algı becerilerinin form alması konusunda bakış açısı kazandırılması sağlanmaktadır.

Bilsem Akademi

Bir probleme karşın farklı düşünme ve farklı çözümler üretebilmeyi sağlayan aklın, bilişsel kapasitenin, mantığın ve de akıl yürütmenin insanların öğrenim hayatları boyunca geliştirilebilir nitelikte olduğu bilinmektedir. Bu yüzden erken yaşta eğitilen beyinlerin hangi boyutlara ulaşabileceği hayal bile edilememektedir. Bilsem Akademi olarak erken yaşta alınan bu eğitimin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bilsem Akademi uzman kadrosuyla en uyun şekilde akıl oyunları formatını sunuyoruz.