Zeka Atölyesi

Zeka Atölyesi

Zeka Atölyesi

Zekâ Atölyesi

Bilsem Zekâ Atölyesinde; birbirinden farklı bilimsel akıl oyunlarıyla, ilke, kavram ve yönergelerin kullanılmasıyla çocuklar tarafından, somut ve soyut nesneler arası ilişkilerin kavranabilmesi, analizinin yapılabilmesi ve tüm aşamaların akıl yürütme desteğiyle yetkinliklerinin kazandırılması amaç edinmektedir.

İlkokul dönemlerinde zekâ atölyeleri, öğrencilerin öğrenme ortamının daha eğlenceli ve bilimsel hale getirilmesini sağlayarak öğrenme aşamasını daha verimli hale getirir. Üretken düşünme becerilerinin geliştirilmesiyle görsel algı kabiliyetlerinin arttırılmasına yardımcı olunur. Böylelikle öğrencinin, sosyal ortamlarda kendini nasıl ifade edeceğine yönelik bilincin oluşturulması sağlanır.

Ayrıca Bilsem Zekâ Atölyesinde tasarlanan akıl oyunlarının, bütün uygulamalarında öğrenciler ana rol görevinde yer alarak aktif rol üstlenimini gerçekleştirmektedir. Böylelikle grupsal iletişimlerinde başarı sağlanarak elde edilen bilgilerin paylaşımının yapılma hedefi gerçekleştirilir.

Bilsem Zekâ Atölyelerinin uygulamalarında, doğası gereği probleme karşı çözümlerin üretilmesi için çocukların problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanır. Zekâ atölyelerinde oynanan oyunlar da çocuklar, aktif rol alarak beyinsel gelişimlerinin boyutlara ayrılmasına yardımcı olunur.

Bilsem Zekâ Atölyesinde Hedef Edinilen Beceriler

-Karşılaşılan problemlerin analiz edilebilmesi, belirlenen problem ya da problemlere karşı çözüm yöntemlerinin bulunarak planlı bir şekilde uygulanmasının sağlanması

-Üretilen çözümlerin olumsuz sonuç doğurması sonucunda alternatif yolların aranarak esnek düşünce tarzına ulaşılması

-Geliştirilen problem çözme metotlarının gerçek hayatta da uygulanabilmesini sağlama

-Tespit edilen diğer problemlerin birden fazla çözüm metodunun farkına varılmasını sağlayarak bunu gerçek hayata uyarlanmasını sağlamak

- Sayısal ve sözel becerilerin arttırılarak elde edilen becerilerin problemlere karşı çözüm desteğinin üretilmesini sağlamak